Barklade i Tolsbjerg skov


Barklade fra Langeland, nu i Den Fynske Landsby.


Barklade fra Langeland, da den stadig lå i Tolsbjerg skov.

Intro

I Tolsbjerg skov lå engang en barklade, der benyttedes til en nicheproduktion i skovdriften, nemlig forarbejdning af egebark til garvning af skind. Egebarkladen kan nu ses i Den Fynske Landsby, hvortil den blev flyttet i 1997.

Byggeskik
Barkladen er bygget i bindingsværk af kraftigt egetømmer. Solide egestolper bærer loftskonstruktionen både ved væggene og indvendigt langs bygningens midterakse. Den kraftige konstruktion skulle sikre, at loftet kunne bære et tungt lager af bark. Tavlene er beklædt med to tommer tykke egeplanker, der er fæstnet med håndsmedede søm. Træbeklædningen er et særsyn. De fleste kendte lader af samme art var beklædt med fletværk eller lerklining. At man har valgt at bruge det solide og meget holdbare egetømmer til en driftsbygning af denne karakter, vidner om godsets økonomiske formåen.

Bygningshistorie
Ladens tidligste historie ligger i det dunkle. Den afsidesliggende bygning har formentlig aldrig været forsikret, og man kan derfor ikke via brandforsikringsarkivalier skaffe viden om bygningens alder eller anvendelse. Da Den Fynske Landsby hjemtog laden, var der ikke længere nogen, der kunne huske, at bygningen havde haft noget med barkbearbejdning at gøre. Men huset var aldrig blevet kaldt andet end ’barkladen’. Da der i området i århundreder har været drevet skovdrift, er det dog sandsynligt, at laden i tidligere tider har gjort gavn, som den har navn. I perioden før overdragelsen til museet havde bygningen primært huset skovredskaber og jagtselskaber, der søgte ly for vejret.

Se barkladen i Den Fynske Landsby.


Ved museets overtagelse stod barkladen i Tolsbjerg Skov ved hovedgården Lykkesholm på Sydlangeland. En mundtlig beretning fortæller, at den tidligere havde stået i skoven ved hovedgården Broløkke, 4-5 km længere mod syd. Bygningsundersøgelser viste, at tømmeret var nummereret med to sæt numre, hvilket understøtter, at bygningen tidligere har været skilt ad og samlet igen. Flytningen er formentlig sket før 1877.

Barkladen blev hjemtaget og genrejst i Den Fynske Landsby i 1997.