Bardenflethsgade


Kammerherre Vilhelm Bardenfleth, amtsmand over Vejle Amt 1899 til 1921, fotograferet i amtmandsuniform, formentlig i begyndelsen af 1900-tallet.


Bardenflethsgade, vinteren 2009


Boligforeningen Østerbos nyopførte boligbyggeri (afdeling 1). Opførelsen begyndte i 1941 og blev afsluttet i 1942. På den tid var boligerne det eneste byggeri i området.


Fru Agnete og stiftamtmand, kammerherre Vilhelm Bardenfleth poserer for fotografen i 1913.

Intro

Gaden har navn efter Vilhelm Bardenfleth, der var amtmand over Vejle Amt 1899-1921. Den blev anlagt i 1942 som en del af Boligforeningen Østerbos første afdeling.

Vilhelm Bardenfleth (1850 – 1933) blev født i København. Faderen var Geheimekonferensråd, kammerherre, amtmand og justitsminister. Efter en juridisk uddannelse blev Vilhelm i 1894 amtmand over Aarhus Amt og allerede samme år avancerede han til Kirke- og Udenrigsminister. I 1897 skiftede han ministerium og blev Indenrigsminister, men to år senere forlod han denne post - han trivedes ikke rigtigt i den politiske verden. I stedet blev han i 1899 amtmand over Vejle Amt. Det første år beboede han den gamle Amtsgård i Torvegade, men den blev revet ned kort efter hans tiltræden, og han blev den første amtmand, der fik sin embedsbolig i den flotte hvide bygning i Vedelsgade, der blev taget i brug i år 1900. Han fulgte efter amtmand Nutzhorn, der var kendt for at være en temmelig brysk person, og man var faktisk spændt på, om efterfølgeren ville være lige så barsk. Det var han nu langt fra, for stærke ord lå ham fjernt. ”Ofte kunne han med nogle få bemærkninger, ledsaget af et lille fint smil forlige en meningsforskel.

Som amtmand var han aktiv på mange områder, men især skole- og sygehusvæsen havde hans store interesse. Han var således drivkraft bag en større ombygning af Vejle Amts og Byes Sygehus, og oprettelsen af nye sygehuse rundt omkring i amtet. Desuden involverede han sig stærkt i den største institution indenfor åndssvageforsorgen – De kellerske Anstalter ved Brejning, hvis bestyrelse han var formand for fra 1902 til 1931.

Vilhelm Bardenfleth gik af som amtmand i 1921, da han havde passeret de 70 år, men han blev boende i byen i yderligere 10 år, inden han i 1931 flyttede til Roskilde, og senere til Frederiksberg, hvor han døde i 1933.

Henvisninger:
Vejle Stadsarkiv


Boligforeningen "Østerbo" blev stiftet den 28. juli 1941, og Bardenflethsgade var en del af det første byggeri, Afdeling 1, der stod færdig i efteråret 1942. Besættelsestidens mangel på materialerl havde sat sit præg på byggeriet, og forårsaget adskillige kompromisser – således havde lejlighederne ikke centralvarme men var forsynede med gammeldags kaminer.

Alligevel var det nye byggeri stærkt eftertragtet, og alle lejligheder udlejet på forhånd. Indskuddet var på 10 kr., og børnefamilier havde fortrinsret på lejemål med mere end to rum. Boligforeningen Østerbo fortsatte de følgende år sit boligbyggeri i Østbyen, og rykkede i Efterkrigstiden også ovenfor bakkerne. I dag har "Østerbo" afdelinger over hele byen.

Henvisninger:
Vejlewiki: Vilhelm Bardenfleth og Bardenflethsgade