Barbaras Hule


Barbaras Hule er dalen ved Hovedvej 12, som er skellet mellem Varde og Esbjerg kommune. Fotograf Henning Jørgensen.


Barbaras Hule grænser op til øvelsesterrænet ved Varde Sdr. Plantage. Fotograf Henning Jørgensen.

Intro

Barbaras Hule ligger ved Hovedvej 12 i skellet mellem Forumlund i Bryndum sogn, Esbjerg kommune, og Vardes jorder, Varde Kommune. Stedet er en lavning med et lille vandløb i et tidligere øde hedeområde.