Bangs Have


Robåd ved Bangs Have

Intro

Lystskoven Bangs Have har siden det tidlige 1800-tal været et yndet udflugtsmål for Maribos befolkning. Til tonerne af glad musik og med smuk udsigt over Søndersø var der, særligt om søndagen, trængsel i skoven.

I 1911 erhvervede kommunen lystskoven, og samme år blev aktieselskabet Bangs Have stiftet med det formål at opføre en pavillon. Allerede to år efter stod bygningen med udsigt til byens domkirke færdig efter tegning af arkitekt Funch-Espersen. Gennem årene er der i pavillonen blevet drukket søndagskaffe, holdt baller og fejret private begivenheder. En yndet vej hertil var langt op i 1900-tallet med robåd fra den tidligere forlystelsespavillon Aktiehaven ved Domkirken. I dag afgår turbåden Anemonen derfra med ture til blandt andet Borgø.