Bangs Boder


Bangs Boder, set mod nord, fra nr. 19 til 5. I baggrunden Ramsherred. Fra omkring 1900.


Bangs Boder

Intro

Navnet kendes fra 1600-tallet som ”Christoffer Bangs Boe”. Bang var i 1500-tallet rådmand i Odense og havde en gård i Overgade. Boder var rækkehuse bygget af rigmænd med henblik på udlejning til byens fattige.