Banevænget 1B


Næsby Station nu nedlagt. Foto: Mogens Christensen


Næsby Station opført 1916. Foto: Mogens Christensen


Skinnebus på Næsby Station - kørte sidste gang i 1966.


Næsby Station


Næsby Station

Intro

Nordfynske Jernbane oprettedes i 1882, og der opførtes stationsbygninger i Søhus og Beldringe. Tre år efter banens indvielse oprettedes der i Næsby et billetsalgssted,

Næsby Station
Nordfynske Jernbane oprettedes i 1882, og der opførtes stationsbygninger i Søhus og Beldringe. Tre år efter banens indvielse oprettedes der i Næsby et billetsalgssted, der passedes af ledvogtersken, der betjente bommene ved Bogensevej. Det var begrænset, hvor megen service der i jernbanens første år kunne ydes Næsbys borgere, når de skulle med toget til Odense.
Der opførtes station i Næsby i 1916 og yderligere en del huse omkring stationen og langs Bogensevej, men Næsby fik aldrig format af stationsby. Endnu i årene omkring første verdenskrig var Næsby en beskeden landsby med godt 200 indbyggere.
Ved åbningen af Nordfynske Jernbane i 1882 anskaffedes der to små damplokomotiver, og der suppleredes året efter med to lidt større lokomotiver. Yderligere bestod materiellet af 6 personvogne, 2 bagagevogne, 11 lukkede godsvogne og 14 åbne godsvogne. Med årene udvidedes driften, og ved Nordfynske Jernbanes 25-års jubilæum i 1907 disponerede man over 6 lokomotiver og 91 vogne af forskellig slags. Som et led i moderniseringen anskaffedes i årene efter anden verdenskrig skinnebusser, og de betjente strækningen, indtil banen blev nedlagt i 1966.
Kilde:
Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. 1995