Banegården - Kolding banegård


Bygningen markeres af de hvide pudsende dekorative elementer, som et gennemgående gesimsbånd, der føjer sig om murfremspringene i stueetagen.
Intro

Kolding Station er en dansk jernbanestation i Kolding. Den første banegård i Kolding blev opført i 1866. Denne blev erstattet af den nuværende i 1882-1883. Indviet 1884 efter tegninger af en af Statsbanernes egne arkitekter Thomas Arboe.

Banegården
1882-83, arkitekt Thomas Arboe

Bygningen breder sig fra det fremskudte midterparti symmetrisk ud. Inspiration fra renæssancen der var optaget af proportionsforhold, symmetri og regelmæssighed. Alle elementer skulle forholde sig til hinanden i bestemte forhold.

Bygningen markeres af de hvide pudsende dekorative elementer. Som et gennemgående gesimsbånd der føjer sig om murfremspringene i stureetagen. Det varieres på 1. etage ved de murede pilastre med base og kaitæl/søjlehoveder, der er dekoreret med akantus og muslingeskal. Bladornamenter og blomster slynger sig i de øverste gesimsbånd. Vinduerne formindskes for hver etage. Øverst tre x tre små rundbuede med små søjler med akantus volutter som mellem stykker. Fine proportionsforhold. Bygningen præges af stramhed og orden trods de dekorative elemnter.


Bygningen breder sig fra det fremskudte midterparti symmetrisk ud. Inspiration fra renæssancen, der var optaget af proportionesforhold, symmetri og regelmæssighed. Alle elementer skulle forholde sig til hinanden i bestemte forhold.
Bygningen markeres af de hvide pudsende dekorative elementer, som et gennemgående gesimsbånd, der føjer sig om murfremspringene i stueetagen. Det varieres på ¬1.etage ved de murede pilastre med base og kapitæl/søjlehoveder, der er dekoreret med akantus og muslingeskal. Bladornamenter og blomster slynger sig i de øverste gesimsbånd. Vinduerne formindskes for hver etage. Øverst tre små rundbuede vinduer med små søjler med akantusvolutter. Fine proportionsforhold der fremhæver indgangspartiet. Bygningen præges af stramhed og orden trods de dekorative elementer.