Bandholm kirke


Bandholm kirke


Bandholm kirke


Bandholm kirke


Bandholm kirke - interiør. B828 Maribo Lokalhistorisk Arkiv


Bandholm kirke - kirkeskib 3 mastet skonnert


Bandholm kirke - set fra Birketvej mod vest


Bandholm kirke - set fra vest


Bandholm kirke - luftfoto

Intro

Kirke opført i perioden 1873-74 i røde mursten med skib, kor og firkantet tårn med kegledannet spir. Kirken er opført efter tegning af arkitekt H. Sibbern.

Før opførelsen af Bandholm kirke hørte Bandholm by under Østofte Kirkesogn. Som følge af befolkningstilvæskten trængte behovet for egen kirke sig på. Greve Knuth skænkede menigheden en grund på hjørnet af Birketvej / Koholtvej, hvor kirken blev opført i årene 1873-74.
Først i 1881 blev Bandholm udskildt til selvstændigt kirkesogn.


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Bandholm kirkgård


Bandholm kirke er en anselig bygning. En korskirke bestående af skib og kor med lige afslutning, dertil et firkantet tårn med gavle og kegledannet spir mod vest og et våbenhus i den nordre korsfløj.
Kirken rummer siddepladser til 350 kirkegængere. I stedet for altertavle er der i korvæggens vinduer anbragt glasmalerier, hvoraf det midterste forestiller Nadverens Indstiftelse.
Orgelet er et Busch orgel fra ca. 1874, der blev ombygget i 1974 af orgelfirma Starup & Søn, og har nu 8 stemmer.