Bandholm Skole


Luftfoto af skolen


Skolen set fra Lerbjergsiden


Skolegården


mindesten ved skolen


Skolegården


Bandholm skole


Skolegården med drikkevandskumme


rejsegilde på den nye skole


bandholm-Reersnæs gamle skole efter omdannelsen til boliger

Intro

Bandholm skole var i 1931 den største landsbyskole i Danmark med ca. 160 elever.

Bandholm-Reersnæs gamle skole, der trods sit navn lå i Bandholm´s byområde, blev bygget i 1810, som en stråtækket ejendom. I 1845 blev skolen forøget med en bygning, der kostede 351 rigsdaler, og der blev ansat en andenlærer. Der blev yderligere lavet tilbygninger i 1876, 1891, 1898. I 1899 blev der opført en forskole.

I dette tidsrum begyndte indbyggerne i Bandholm by at røre på sig. De ville have bygget en dobbeltskole i Bandholm. Der blev søgt om tilladelser herom i kulturministeriet, men sognerådet var stærke modstandere af ideen. I 1908 blev man dog enige om, at bygge en ny skole til Reersnæs´ og Bandholms beboere. Efter mange forhandlinger blev man enige om, at bygge på skolens jord overfor Lerbjerggård. Den gamle stråtækte skole blev solgt til lensgreven af Knuthenborg for 8000 kr.

Efter enigheden om en ny skole i 1908 tegnede arkitekt Kildegård en ny skole med 4 bygninger: selve skolen, bygning 2 som bolig for førstelæreren, bygning 3 som bolig til andenlæreren og lærerinden samt den 4. bygning til brug som gymnastiksal. For at bygge denne nye skole lånte sognerådet 55000 kr. Skolen blev indviet i 1912.

I 1939 blev skolen udvidet betydeligt. Selve skolebygningen fik en forlængelse mod nord til et nyt klasseværelse. Ud mod vejen blev der bygget en ny fløj med skolekøkken, sløjdlokale, håndarbejdlokale og bibliotek. En skole bygget, så den var helt moderne på den tid.

Igennem årerne blev skolen vedligeholdt, og var en af de første skoler, der blev mobbefri. Pga. strukturændringer blev skolen lukket i 2005. I anledning af skolens 90 års jubilæum den 3. september 2002 udgav skolen et hæfte med skolehistorier fra de 90 år. Hæftet er tilgængeligt på Maribo lokalhistoriske Arkiv´s hjemmeside.