Bandholm Havn


Ferskvandskilden


>Den gamle toldbygnin


Luftfoto af Bandholm havn


Badeanstalt og færgeleje til Askø


Bandholm Badeanstalt


"Kravlegården" Bandholm Badeanstalt


Bandholm Badeanstalt fra søsiden


Frivillige samlet på badeanstalten


solterassen bygget i 2017


Vinterbadebroen bygget i 2017


Den første annonce i Lollands Posten om åbningen af badehus i Bandholm den 6. juni 1866


Annonce i Lollands Posten om åbningen af badeanstalt den 10. juni 1870

Intro

Bandholm og New York Havne er de to eneste havne i verden, hvor der springer ferskvandskilder i havnebassinet. Samtidig rummer Bandholm havn også Danmarks ældste badeanstalt.

Bandholm havn nævnes allerede i historien tilbage i 1588, hvor der er anlagt en ”skibsbro”. Dette år fik abbedissen fra Sct. Birgitta klosteret i Maribo lovning på, at Bandholm havn skulle være en ”fri havn”for det aktive kloster. I 1800tallet rangerede Bandholm havn både som nr. 4 og 5 over de mest aktive havne i Danmark

Bandholm tjente i første omgang som ladeplads for Maribo, der som købstad ikke havde egen havn .I 1735 klagede byfoged Seiersted sig over Bandholm ladeplads. For det første lå den ca. 10 km. Fra Maribo, men ladepladsen var desuden kontrolleret af grevskabet Knuthenborg, der havde det privilegium at drive pramdrift, kro og småhandel, hvorved prampenge, gæsteri og næring fra Bandholm gik i grevens lommer i stedet for til købmændene i Maribo, der iflg. købstadens privilegier skulle tilfalde dem. Byfogeden beklagede sig ligeledes over Ærøboerne, som han beskyldte for at drive smughandel om natten, medens de udgav sig for fiskere om dagen.

I begyndelsen af 1800tallet gjorde den lave vanddybde ved Bandholm, at skibene måtte ankre op mellem 1½ og 2 km. fra land. Derfor blev tanken om anlæggelse af et broanlæg allerede søsat dengang. Men først i 1837 blev der efter mange forhandlinger mellem stat, Maribokøbmændene og grevskabet opført en bro, der var ca. 320 m .lang. Der enedes om, at grevskabet betalte for broen, droppede sine prampenge m.v. mod at bro- og havneafgifter tilfaldt grevskabet. Desuden ville grevskabet også bekoste en 25 alen bred og 10 alen dyb sejlrende, som gjorde det muligt for alle skibe, at anløbe havnen. ( 1 alen er lig 62.77 cm. )

Ved udbygningen af havnen i 1872, blev ferskvandskilden i havnebassinet opdaget. Den blev dengang omgivet af en træramme, så de anløbne skibe´s mandskab kunne forsyne sig med ferskvand., der dog godt kunne være lidt brakt. Trærammen om kilden er senere udskiftet med en af sten. Havnen er yderligere blevet udviet i 1910 og 1998. Bandholm havn er i dag den eneste industri- og lystbådehavn i privat eje i Danmark.

Længere ude ved yderhavnen kommer man til færgelejet til øen Askø. Ved færgelejet er desuden beliggende den velbevarede Bandholm Badeanstalt, der er 130 år gammel. Der er 16 kabiner og 2 badebroer og en tværbro, rutschebane samt en tømmerflåde ca. 25 m. ude i vandet. Her kan desuden nydes den flotte udsigten over Smålandshavet og til øerne Askø, Lilleø, Lindholm og Havneø. Havneø, som er det officielle navn, bliver lokalt aldrig kaldt andet end Skidtø. Det er fordi øen er dannet af den jord, der blev gravet op, da inderhavnen blev anlagt. Åbningstider på Bandholm Badeanstalt er fra Sankt Hans til sidst i august mellem 13-18. Entre 15 kr. Den passes af frivillige fra lokalområdet.