Bandholm


Havnegade i Bandholm. Hovedgaden i Bandholm giver med sine lave gule huse med god ret associationer til Skagen.

Intro

Skovene omkring Bandholm er fyldt med oldtidshøje. Højene vidner om, at mennesker gennem mere end tusinde år har bosat sig ved vigen på Nordlollands kyst. Da Maribo Kloster blev oprettet i 1416, blev Bandholm ladeplads lagt ind under klosteret...

Skovene omkring Bandholm er fyldt med oldtidshøje. Højene vidner om, at mennesker gennem mere end tusinde år har bosat sig ved vigen på Nordlollands kyst. Da Maribo Kloster blev oprettet i 1416, blev Bandholm ladeplads lagt ind under klosteret. Midten af 1800-tallet kendes som den store kornsalgsperiode. Enorme mængder af lollandsk korn blev sejlet ud fra Bandholm. I en periode var Bandholm Danmarks tredjestørste kornudskibningshavn, kun overgået af Aalborg og København. Den store aktivitet på havnen medførte, at der voksede en lille købstadslignende by op omkring havnen. ''Havneruten i Bandholm'' Bandholm Havn er mødestedet for folk, der bor i byen. Dagligt vender beboerne havnen for at nyde udsigten og for at se, om der er kommet nye skibe. Det er spændende med en aktiv erhvervshavn. De lokale får en sludder med dem, de møder, slår en runde omkring lystbådehavnen og roklubben og ender ofte med en lille pause ved den 130 år gamle badeanstalt. Fra badeanstalten har man udsigt ud over Smålandshavet og til øerne Askø, Lindholm og Skidtø. Skidtø hedder officielt Havneø, men lokalt kommer den aldrig til at hedde andet end Skidtø. Det er fordi øen er dannet af al den jord, der blev gravet op, da inderhavnen blev anlagt.