Balslev


Tegning i farver. Balslev Kirke og Skolehuse. Tegnet i Gjelsted Præstegaard d. 12. Juli 1818. C.C. Eibye

Intro

Balslev er nævnt første gang 1416 i formen Batisleticam. Forleddet er måske en form af mandsnavnet Ballung. Efterleddet er ’-lev’, der formentlig betyder arvegods.