Ballum


Ballum Vesterende set fra syd. Ballum Kirke og tinghuset, der senere anvendtes til skole og missionshus


Ballum VEsterende set fra øst. Ballum Vesterende med husrækken i kirkegårdsdiget øst for kirkegården


Ballum Østerende vestlige del. Rækken af småhuse på kanten af Ballum Enge. Set fra syd

Intro

Ballum er et sogn, som ligger i overgangen mellem tør, sandet gest og flad, frugtbar marsk nær vadehavet ved Rømø...

Ballum er et sogn, som ligger i overgangen mellem tør, sandet gest og flad, frugtbar marsk nær vadehavet ved Rømø. Sognet består som noget særligt af ni landsbyer, der alle hedder ender på Ballum: Vesterende-Ballum, Østerende-Ballum, Bådsbøl-Ballum, Husum-Ballum, Harknag-Ballum, Rejsby-Ballum, Buntje-Ballum, Nørrehus-Ballum og Mølby-Ballum. De seks af de ni landsbyer ligger ved Vadehavet. Her ejer landmændene jord både i marsken og på gesten. Landmændene er vant til at bruge jorden med udgangspunkt i de meget forskellige muligheder, som de forskellige naturtyper giver. ''Mærsk redder huse i marsken'' Med Vadehavet som nabo har Ballums borgere levet side om side med truslen om ødelæggende stormfloder. Ballumboere opleves derfor ofte som stolte og selvbevidste mennesker, som værner om deres hjemstavn. Det kan have påvirket skibsrederen Mærsk Mc-Kinney Møller. Hans oldemor stammede også fra Ballum. Som Danmarks største mæcen har Mc-Kinney Møller doneret 20 millioner kroner til en særlig fond. Fra 2009 uddeler fonden støtte til renovering og tilbageføring af omkring 80 ejendomme i Vesterende- og Østerende-Ballum. Mange gamle huse og gårde er bevaret i flere af landsbyerne i Ballum Sogn. De er bygget i den typiske vestslesvigske byggestil: mure af mursten med gavle, der har skråt tag, halvvalm, som oprindeligt altid var stråtækt.