Ballum Tinghus

Intro

Lige syd for Ballum kirke ligger Ballum Tinghus. I bygningen, der er fra 1700-tallet, har også en tid været skole og missionshus.

Ballum Tinghus - Vesterende Ballum Lige syd for Ballum kirke ligger Ballum Tinghus. I bygningen, der er fra 1700-tallet, har også en tid været skole og missionshus. Tinghuset omfattede Ballum birk, der blev oprettet i 1361 og omfattede Ballum sogn, Rømø Sønderland, samt List på Sild og dele af Skærbæk sogn. Ballum sogn havde tidligere hørt under Lø herred. Birket lå i de kongerigske enklaver og var en tid også under Schackenborg Gods. Tingstedet lå i mange år her i Ballum-Vesterende. Retterstedet på Galgehøj ved Harknag Ballum nævnes i kilderne i 1754. Rettersted lå på den ene af to små oldtidshøje, der i dag ligger ved en gård. Litteratur: Niels H. Kragh Nielsen: Galgehøj og rettersted, Aabenraa 2002 [http://www.kulturarv.dk/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/vesterende-ballum/" target="_blank Kulturarvsstyrelsen - Vesterende Ballum]