Ballum Slusekro


Mindesten for digebyggeriet under Første Verdenskrig


Bevandingsmøllerne i Ballummarsken


Balum Sluse. Fotograf: Henrik J. Møller


Brede Å set fra Ballum Sluse. Fotograf: Henrik J. Møller


Ballum Slusekro

Intro

Ballum Slusekro er en aktiv landevejskro. Den blev opført samtidig med Ballumdiget og ligger i skøn natur.

Ballum Slusekro blev opført i 1914 samtidig med anlæggelsen af Ballum-diget under Første Verdenskrig. Kroen er i blandet tysk-dansk national stil. Endnu er det meste af interiøret velbevaret og det er et meget hyggeligt sted at få et måltid mad.

Ballum Dige mellem Vesterende-Ballum til Astrup er opført mellem 1914-19. Det er ca. 10 km langt og 6,2 m højt. Otte katastrofeveje samt Skærbæk-Rømø vejen fører til diget.

Ballum Sluse opført 1918 sammen med. Ved Ballum Sluse står en mindesten for digegreve Kresten Jensen, rejst i 1963

I nærheden af Slusekroen findes marskmuseet og to gamle bevandingsmøller fra 1842. Der er udsigt ud over marsken og til Misthusum på dne anden side af Brede Å’s døde arm.

Kulturarvsstyrelsen - Ballum-Astrup dige, Ballum Sluse og Balum Slusekro