Ballum Sluse


Balum Sluse. Fotograf: Henrik J. Møller


Brede Å set fra Ballum Sluse. Fotograf: Henrik J. Møller

Intro

Ballum Sluse er opført 1918 sammen med Ballumdiget.

Ballum Sluse er opført 1918 sammen med Ballumdiget.

Ballum Dige mellem Vesterende-Ballum i syd til Astrup Banke i nord er opført under Første Verdenskrig 1914-19 af tyske krigsfanger. Diget er ialt ca. 10 km langt og 6,2 m højt. Ialt otte katastrofeveje samt Skærbæk-Rømø vejen fører til diget.

Ved Ballum Sluse står en mindesten for digegreve Kresten Jensen, rejst i 1963.

Øst for Ballum Sluse ligger Ballum Slusekro, der blev opført i 1914 samtidig med anlæggelsen af Ballumdiget. Kroen har en blandet dansk-tysk national stil.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2

Kulturarvsstyrelsen - Ballum-Astrup Dige, Ballum Sluse og Ballum Slusekro