Ballum Pumpemøller


Bevandingsmøller Ballummarsken 2004. Bevandingsmøller Ballummarsken 2004


Udstillingshus Ballummarsken . Udstillingshus ved bevandingsmøllerne i Ballummarsken


Mindesten for digebyggeri mm. Ballummarsken. Mindesten for digebyggeri mm. Ballummarsken

Intro

I 1775 overtog bønderne i Ballum deres jord til selveje. Alligevel gik der mere end 60 år, før bønderne flyttede ud af landsbyen til Ballum Enge. I 1836 lavede lodsejerne en delingsplan, og folk begyndte at grave grøfter, bygge broer og veje...

I 1775 overtog bønderne i Ballum deres jord til selveje. Alligevel gik der mere end 60 år, før bønderne flyttede ud af landsbyen til Ballum Enge. I 1836 lavede lodsejerne en delingsplan, og folk begyndte at grave grøfter, bygge broer og veje. To møller blev i 1842 sat op i marsken for at pumpe vand op i grøfterne til bøndernes græssende dyr. I 1962 blev møllerne erstattet af en dieselpumpe. Siden 1965 har kvæget slukket tørsten gennem selvbetjente mulepumper. I 1972 blev der nedsat et udvalg til bevarelse af møllerne. Sammen med møllerne ligger et lille museum. ''Kampen for at tæmme naturens kræfter'' 48 gårde i Ballum gik i 1842 sammen om at opføre to pumpemøller og vedligeholde engene. I anledningen købte fællesskabet ”to bøger papir”, som blev indbundet og linjeret hos bogbinderen i Ribe. Disse regnskabsbøger er bevaret og fortæller, at marskbønderne havde travlt. Vinterstorme og isfloder rev hegnspæle op og skyllede broer væk. Det skulle repareres. En gang om året holdt interessenterne i Ballum Enge et møde kaldet Grande. Bønderne ansatte hvert år en møllepasser. Han skulle sørge for, at vandet fra pumpemøllerne blev ledt gennem et åbent grøftesystem ud til hver enkelt mark. I 1890 blev de gamle møller skiftet ud med nye jernmøller. Opførelsen af Ballum-Astrup Dige 1914-19 var en lettelse for bønderne. Nu blev området ikke længere oversvømmet.