Ballonstationen på Stanghede


To af de huse, som blev flyttet da stationen blev nedlagt i 1903, findes nu på Testrupvej 5-7 i Dollerup.


Huset, hvori Teisserence de Bort boede på Stanghede, blev adskilt i 1903 og genopført på Dollerupvej 129.


Mindesmærket, som med 35 års forsinkelse, blev rejst i 1938 er delvist lavet af rekonstruerede sten! Én af de oprindelige findes stadig ved Hald Hovedgård. Ballonstationen lå vest for mindesmærket.


Kortet viser, hvor ballonstationen var placeret på Stanghede.


Stationen på Stanghede.


Tankvogn, med gas til Ballonstationen, blev trukket af heste fra Viborg.

Intro

Hvad har Stanghede tilfælles med Månen og Mars? Svaret er: Léon Teisserenc de Bort, som ledede en metorologisk drage- og ballonstation på Stanghede 1902-1903.

Mindesmærket har sin helt egen pudsige historie: Kort efter stationen i maj 1903 blev nedlagt skulle der laves et mindesmærke. Der kom sten fra både Sverige og Frankrig og sammen med "danske" sten skulle de bruges til mindesmærket. Men stenene kom aldrig på plads! Én af stenene blev senere fundet i møddingen på Hald Hovedgård.

Omkring 1938 kom der dog gang i opstillingen af stenene igen. Mindesmærket var nemlig nævnt i den officielle danske turisthåndbog i 1906, men turisterne kunne jo af gode grunde ikke finde det. Derfor tog turistforeningens formand Aage Munksgaard initativ til at stenene blev rejst. En eftersøgning blev igansat og sammen med kaptajn Poul Arkner fra Hald Hovedgård fik han fundet nogle af stenene, resten blev rekonstrueret. Mindesmærket blev således rejst med 35 års forsinkelse.

Som kuriosum kan nævnes, at der ved bestyrerboligen på Hald Hovedgård ligger en sten med teksten "Leon Teiressenc de Bort"! Mon ikke det er en af de sten, som Munksgaard og Arkner ikke fandt, og som derfor blev erstattet af en rekonstruktion.