Balance

Intro

Otto Frandsen. (1915-) Balance, 1970. Otto Frandsen evnede at kombinere kunst og håndværk og er kendt af mange odenseanere for sin håndværksmæssige kunnen.

Otto Frandsen. (1915-)
Balance, 1970
Bemalet jern

Placering: Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11

Skænket til Mulernes Legatskole af skolenævnet