Bakkeskolen


Bakkeskolen

Intro

Bakkeskolen, Seestvej 6. Skolen åbnede i 1974, hvor den skulle afløse Seest områdets små gamle skoler.

Bakkeskolen er opført i flere etaper i tidsrummet 1974-1979. Skolen skulle fungere som en afløser for Seest områdets gamle skoler. I 1970, da Seest blev en del af Kolding Kommune, blev det besluttet at bygge en helt ny skole: Bakkeskolen. I august 1974 åbnede Bakkeskolen for de første elever, det var i første omgang 16 klasser der startede op. Skolen profilerer sig i dag som en internationalt orienteret skole. Den har kontakter til flere europæiske lande, og siden 1994 har skolen tilbudt 10. klasses elever "Europaklasser", der har fokus på forskelle og ligheder landene imellem.

''Publiceret''