Bakkekammen 2, Jerlev
Intro

Huset ligger øverst for enden af den lille sidevej til Smedevej i Jerlev, Bakkekammen. Matrikelnummer 6e. Bygget 1910 af Laust Hansen, som var ejer af gården Overgaard.

Bakkekammen 2, Jerlev, 7100 Vejle. Matrikelnummer 6e. ''1910:'' Huset bygges af gårdejer Laust Hansen fra Overgaard i Jerlev. Han ejede Overgaard 1908-1914. ''1922:'' Ejerskab overgår til Laust Hansens enke, Lene Marie Hansen, ifølge skifteretsudskrift af 9. maj 1922. ''1931:'' Skødet overgår fra Lene Marie Hansen til gartner Hans J. Rasmussen. ''1938: '' Huset overtages af Poul Buck. I hans tid fortsattes gartneridrift, både frilands- og drivhusgartneri. Udhuset indrettedes med fyrrum, lagerrum og hestestald. Gartneren hed Lindholt, og sad til leje på førstesalen. ''1952: '' Poul Buck sælger ejendommen til Christian Bjerregaard den 29. maj 1952. I Bjerregaards tid fortsætter gartner Lindholts lejemål uændret, indtil det ophører omkring 1960. Så overtages førstesalen af Niels Mortensens mor. Hun flyttede dog på plejehjem i 1966. Gartneriet nedlægges i perioden. (Poul Buck bygger Vilstrupvej 10). ''1965:'' Christian Bjerregaard sælger til Christian Andersen den 14. september 1965. ''1966:'' Christian Andersen sælger ejendommen til Viggo Haar, og lejligheden på førstesalen nedlægges.