Bakkegærdet


Gården Mariesminde i Tved, Dalby Sogn

Intro

Bakkegærdet har haft sit navn siden 9. april 1973, Bakkegærdet ligger på den gamle gård "Mariesminde"s jorde (Dalby Sogn).

Gården Mariesminde lå der, hvor Mariesmindevej slår et knæk fra nord mod øst og der nu er grønt område. Gården lå oprindeligt i landsbyen Tved, men blev udflyttet omkring 1865. Dens historie kan føres tilbage til 1600 og nogle få ejere kan nævnes. Gården blev fra 1844 drevet af enken Marie Cathrine Hjorth. Det er formentlig hende, der har lagt navn til gården. Anker Jørgensen Schultz købte gården 1864. Kai Anker Schultz var ejer af gården i 1880 og havde både forvalter og 7 tjenestefolk. Hans O. Lind købte gården 1919, hvorefter den var i familien Linds eje.

Gården blev købt af Dalby Sognekommune i 1964. Sognekommunen fik også lavet udstyknings-planer. I 1966 blev byggegrundene udnævnt til Koldings dyreste. Dalby nåede ikke at få hele området bebygget inden kommunesammenlægningen. Skovgærdet, Skovly og Møllegærdet blev bebygget med parcelhuse i slutningen af 1960'erne. For Romerparken-området lavede Dalby Sognekommune udstykningsplan sammen med Peter Nielsen imiddelbart før kommunesammen-lægningen, men bebyggelsen blev først opført i 1971.

Kolding Kommune solgte grundene omkring Bakkegærdet, Ågærdet og Lundegærdet i 1972. Det var attraktive grunde og køberne mødte op allerede 27.11 for at blive skrevet op skønt salget først startede dagen efter. Resultatet blev at de købeivrige overnattede på rådhuset.

I nærheden af gården er blevet gjort oldtidsfund. I 1927 og 1929 blev udgravet 2 oldtidshøje, hvor der blev fundet bronzealdersværd. I 1975 blev ved klargøring til nybyggeri ved Bakkegærdet 5 fundet et flint-lag. Ved gårdens indkørsel stod i mange år 3 store træer, som var markante for området. De blev fældet for nogle år siden. I 2007 opsatte Mariemindes Grundejerforening en mindesten med indskriften ”Mariesminde”.