Bakkegård


Bakkegård, Tune


Bakkegård, Tune


Bakkegård, Tune

Intro

Bakkegård, matrikelnr. 15a i Tune, var fæstegård under Gjeddesdal Gods.

Historie Bakkegård, matrikelnr. 15a i Tune, var fæstegård under Gjeddesdal Gods. Matriklen er udstykket til Tune Center og til parceller langs Almuevej samt Byagervej, fra syd for Tune Parkvej, nord for Tinggårdsvej og øst for Østerbakken.

Fæstere/ejere: 1. Peder Larsen, f. 1711 2. Jens Larsen, f. 1764, d. 1822 3. Niels Andersen, f. 1815, d. 1875 4. Jens Nielsen, f. 1848, d. 1925