Bakkegård


Bakkegård, matr.nr. 23a, omkring 1900-1920


Bakkegård, matr.nr. 23a, gårdejer Peder Olsen med familie, omkring år 1910-1920.


Bakkegård, matr.nr. 23a, porttræ med inskription A.N.R.H.S 1806.

Intro

Bakkegård, matr.nr. 23a i Greve Sogn, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801.

Historie I en af Bakkegårdens mure på en stolpe står R.H.S. 1777 (Rasmus Hansen) og på et porttræ A.N.R.H.S. 1806 (De to første bogstaver er formentlig en forkortelse af anno og de tre sidste af Rasmus Hansen.

Ejere 1. Rasmus Hansen, 24. jun. 1801 2. Morten Rasmussen, 28. maj 1817, fg søn 3. Ole Nielsen, 26. jul. 1836, fra Reerslev 4. Ane Nielsdatter, 3. mar. 1841, fg enke 5. Niels Sørensen, 2. apr. 1842, fg 2. mand 6. Ane Nielsdatter, 20. feb. 1865, fg enke 7. Ole Nielsen, 26. feb. 1865, fg søn 8. Peder Olsen, 21. mar. 1908, fg søn 9. Jens Peder Olsen, 15. jul. 1944, fg søn fg = forgænger