Bahl Skole


Bahl GL. Skole. NU arkitektfirma


Bahl GL. Skole

Intro

Bahl Skole Sønderbyvej 51. Oprettet i 1932 og nedlagt igen i 1958 da Outrup Kommunes skolevæsen blev centraliseret i Outrup

Bahl Skole blev oprettet 1932. Baggrunden var adskillelsen af Lunde-Outrup Kommune hvor en del af de børn, i Debel, der hørte til Frøstrup Skole kom til Outrup Kommune.

Opdyrkningen og bygningen af husmandsbrugene på Bahl Hede var også en væsentlig grund til oprettelsen. Der kom hurtig en del børn i de nye hjem. Se også mere under "Husmandskolonien Bahl".

Efter et par afstemninger i 1956-1957, blev det besluttet at nedlægge skolen, da der kun var et par og tyve børn. Trods en meget dygtig enelærrer, Frode Påbøl (der var assisteret af hans hustu Anni), levede skolen ikke op til de krav, der efterhånden stilledes. I 1958 var det definitivt slut med Bahl Skole. Børnene fra skoledistiktet kom til den nye centralskole i Outrup.

Skolebygningerne blev blev solgt til chinchilla- og kalkunfarmer Gudmund Rabjerg. Følgende ejere var Steen Bengtson, der efterfulgtes af Kirsten og Bjørn Thomsen. Nuværende ejer er Henning Jensen, der har arkitektfirmaet "Bahl Gl. Skole"

Kilde: "Outrup Sogn før 1935" og "Outrup efter 1935"