Bagtorvet i Maribo


Bagtorvet med vandposten

Intro

Livet på bagtorvet var mere broget end på torvet. På bagtorvet var der plads til leg, hestemarkeder og lejlighedsvis telt, når cirkus kom til byen. Byens kag (piskepæl) stod frem til midten af 1800-tallet her, hvor også en af byens offentlige vandposter var at finde.

Byens borgerskole lå i huset Torvet 18 mellem 1828 og 1844. I den ene ende fandtes skolestuen, mens læreren boede i den anden. Borgerskolen lå ud til bagtorvet, der siden 1700-tallet har været adskilt fra byens torv af rådhuset. I de små huse rundt om bagtorvet boede før i tiden håndværkere. Også byfogeden havde ad flere omgange sit hjem ved bagtorvet. I 1928 blev byfogedens gård erstattet af Arbejdernes Forsamlingsbygning, Torvet 17. Byens legendariske diskotek, Mona Lisa, lå frem til 2018 her.