Bagges Dæmning.
Intro

Dæmningen blev bygget i et forsøg på at inddæmme nyt land og etablere bedre trafikforhold mellem Holmsland og Klitten.

Bagges Dæmning. Vejen fra idé til handling blev lang og besværlig. Prokurator Søren Hansen Bagge indsendte i 1844 en ansøgning om tilladelse til at opføre dæmningen. Først i 1862 blev tilladelsen givet. Det blev Bagges søn Løjtnant Bagge, som byggede den 1,6 km. lange dæmning, der stod færdig i 1865. Desværre gennembrød en stormflod i oktober samme år dæmningen to steder, og selvom Bagge brugte mange penge på at reparere dæmningen, lykkedes det aldrig.