Baggersmindelejren
Intro

Under 1. Verdenskrig blev soldater indkaldt til at være i beredskab, hvis krigen kom til Danmark. En del var indkvarteret i telt- eller baraklejre omkring København. Baggersmindelejren er én af de få bevarede lejre fra dengang. Efter krigen fungerede den som feriekoloni for Frelsens Hær.