Badehusvej


4 kvinder i badetøj og en lille pige siddende på trappen og ser på ved Aalborg Strømbadeanstalt.

Intro

Gadens navn stammer fra A/S Strømbadeanstalten, der i 1871 blev anlagt ud for vejen. Her kunne alle mod en betaling på 25 øre (1893) bade i limfjordsvand på et tidspunkt, hvor badeværelset endnu ikke rigtigt var kommet til Aalborg.

''Badeanstalter'' Ud over Strømbadeanstalten kunne "Den offentlige Badeanstalt" øst for Teglgaardshavn benyttes af byens mænd, her lå i øvrigt også den militære badeanstalt, hvorimod byens kvinder kunne benytte "Kommunens Badeanstalt for Kvinder", der lå øst for jernbanebroen i området, hvor De Danske Spritfabrikker nu er beliggende. Hvornår Badehusvej blev døbt er uklart, i 1885 har gaden på stabssergent Krags kort fra dette år blot betegnelsen "Til Badehusene". I 1893 benævnes vejen Badevej i Aalborg Byråds Forhandlinger og i 1895 benævnes den Badehusvejen i Aalborg Vejviser. C.W. Obel flyttede efter branden på Klostertorvet i 1897 sin fabrik ud på Badehusvej, den var på dette tidspunkt Danmarks største tobaksfabrik. Fabrikkens bygninger eksisterer fortsat og huser i dag offentlige kontorer og dele af Aalborg Universitet.

''Kilder til Badehusvej'' '' '' '' Aalborg Byråds forhandlinger'' 1893, tillæg ''XVIII Kort over Aalborg Havn og Havnepladser '' ''Værnfeldt, Kr. 1949'' ''Aalborg Vejvisere '' 1893 1895 ''Aalborgs Historie'' Bind 5 side 436-437 Bind 6 side 160