Bade- og friluftsliv


Det spirende badeliv på Søndre Strand i 1930'erne og 1940'erne.


Campingplads, Søndre Strand.


Søndre Strand.


Søndre Strand.


Solskinshytten, Nordstranden.


Søndre Strand.
Intro

Siden begyndelsen af 1900-tallet er både virksomheder og friluftslivet rykket ind på Søndre Havn og Strand. Borgerne havde fået mere fritid og var samtidig blevet mere bevidste om, hvor vigtigt det er at komme ud i naturen og få lys, sol og frisk luft.

Det var blandt byens borgerskab, at interessen for friluftslivet først spirede frem. Man vandrede i naturen, og der blev dannet tennis- og roklub. I mellemkrigstiden kom alle grupper med på bølgen. De små hytter i Strandskoven syd for Køge blev opført fra omkring 1914. Her søgte beboerne til vandet og levede det enkle sommerliv uden bekvemmeligheder. Nogle af byens borgere havde sommerboliger længere ude ad kysten ved Strøby Egede. Derude lå også Vallø Strandhotel og kro. I Køge tog borgerne enten til Nordstranden eller Søndre Strand. Køge Turistforening drev teltpladsen ved Søndre Strand og tog i mange år initiativ til at få gjort stranden klar til badesæsonen. Det foregik på frivillig basis ved, at “den raske Køge Ungdom rensede stranden for sten”. Det samlede masser af børn og unge, der til gengæld fik en iskage fra Køge Isværk i Brogade. En ansat på Køge rådhus i 1940’erne fortæller om, hvordan han i de 1½''' '''timer frokostpausen varede, ofte mødtes med sin hustru på Søndre Strand: "Når jeg var stukket af hjemmefra, pakkede hun og kørte ned til stranden med barnevognen og knægten. Mange gange kom jeg ned for at spise frokost ved Sønderstrand, så havde vi det hyggeligt." Efter 2. Verdenskrig blev der hvert år afholdt dyrskuer på Dyrskuepladsen vest for campingpladsen. Denne tradition forsvandt efterhånden, men i stedet benyttes området til cirkusforestillinger, friluftsmøder m.m. Det nærliggende villakvarter er opført i 1920’erne og 1930’erne. Carlsensvej, Danasvej og Norgesvej (Codanvej) blev anlagt i 1919. Denne vej, der tidligere hed Badestien, var en af vejene til Søndre Strand. Området mellem Strandvejen og vandet kaldtes Søndre Lyng. Det hørte under Gammelkjøgegaard, men blev overtaget af Køge Kommune i 1917. Det lå hen som strandenge, der blev benyttet af fiskerne som stejleplads, hvor fiskenettene blev tørret.