BORRIS KIRKE
Intro

Borris kirke er opført i 11-1200-tallet og ligger nær Skjern Å. Kirkegårdens kampestensdige har mod vest, nord og øst indgangsportaler, som stammer fra middelalderen.

Kirken er oprindelig bygget i romansk stil. De sengotiske tilbygninger - våbenhuset med en arkadeblænding over døren og tårnet - er bygget af munkesten, der er hvidkalkede. Tårnet med de 4 spidsgavle hælder mod syd og vest. Klokken er fra 1300-tallet. De gamle døre, kvindedøren mod nord og mandsdøren mod syd, er bevarede. Alle de rundbuede vinduer mod nord er bevarede, men udvidet noget i lysningen. Den specielle døbefont er sandsynligvis kirkens ældste inventar. Fadet er af nyere dato. Over for døbefonten står den smukke Madonnafigur, der i katolsk tid havde plads foran korbuen. På nordvæggen findes et krucifiks fra 1300-tallet. Det murede alterbord er dækket af et renæssancepanel fra 1600- tallet. Også den rigt udskårne altertavle er fra denne periode. I koret findes en præste- og en degnestol fra 1510. Stolene er smykket med fint træskærerarbejde i sengotisk stil. Prædike-stolen er fra 1603 med relieffer af evangelisterne og de 4 store profeter samt en englefigur med dommedagsbasun. Stoleværket er i renæssancestil fra omkring 1640erne. På en stoledør fra 1641 er der malet en præsterække. I kirkens vestende er der et pulpitur fra 1637, bygget ovenover kirkerummets bageste siddepladser. I panelfelterne har den hollandske maler Jacob Mollengraff og Jacob Barthomeisen fra Flensborg malet Jesus og de tolv apostle. Skibet, der er fra ca. 1790 er en model af “Løvenørn”, der var med i 30 års krigen. På sydvæggen findes mindetavler over sognets faldne i 1864 og 1945.

Die aus Granitquadersteinen gebaute und mit einem Bleidach versehene Kirche wurde im romanischem Stil erstellt. Sie stammt aus dem 11.-12. Jahrhundert. Die spätgotischen Anbauten, die Vorhalle mit Archadeverblend über der Tür und der Turm sind aus grossen, weissgetünchten Backsteinen. Der Turmsteht hat vier Spitzgiebel mit Blenddekort und kleinen Turmspitzen. Das spezielle, ursprüngliche Taufbecken ist zylinderförmig mit Rillen und steht auf einer runden Bodenplatte. Dem Taufbecken gegenüber steht die schöne Madonnafigur, die in der Zeit des Katholizismus ihren Platz vor dem Chorbogen hatte. An der Nordwand gibt es ein Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert. Das reich geschnitzte Altarbild ist aus dem 17. Jahrhundert. Im Chor findet man die Kanzel und den Küsterstuhl von 1510. Die Kanzel ist aus dem Jahre 1603-04 und zeigt Reliefs der Evangelisten und den vier grossen Propheten. Die Renaissance-bänke sind etwa aus dem Jahre 1640.

The Romanesque church is built of granite ashlar with a lead roof. The porch is built of whitewashed large boulders. The tower to the southwest has 4 steep pointed gables with small steeples. The font is of granite, it is cylindrical with grooves and a round foundation plate. Above the font there is a figure of the Madonna. On the north wall there is a crucifix from the 13th century. The altarpiece is from the 16th century. In the chancel is a clerk´s seat from 1510. The pulpit is from 1603 with reliefs of the evangelists and the 4 major prophets. There is also a figure of an angel with a trumpet of the day of judgement. The Renaissance style chairs are from approx. the 1640´s.

''Publiceret''