BAUNEHØJ

Intro

Denne 3000 år gamle høj fra bronzealderen kaldes Baunehøj.

I så godt som alle sogne har der været en bavnehøj. På disse høje tændte man i middelalderen bavner, dvs. bål, når man skulle have folk kaldt sammen til forsvar mod et fjendtligt angreb. Unddrog man sig landeværn, blev man straffet med landflygtighed og senere hen med hængning. Skikken med at tænde bavne, stammer muligvis helt tilbage til oldtiden. I dag holder man mange steder Sct. Hans bål på de gamle bavnehøje. På toppen af bavnehøjen i Bølling er der i 1916 rejst en “dysse”. Dette tiltag skyldes karlen på gården Nørrelund, en meget initiativrig ung mand.Da han ved markarbejde stødte på store sten, foreslog han, at de skulle flyttes op på Bavnehøjen. Stenene blev kørt hen til højen på hestevogn, hvorpå man lagde bundbrædder fra vognen op ad højens ene side. Derefter bandt man reb rundt om stenene og lod hestene, der stod på den anden side, trække dem op på højen. Karlen blev senere ejer af Gåsdalgård i Bølling.

Dieser Hügel wurde Bavnehøj gennant und ist ein cirka 3000 Jahre alter Hügel aus der Bronzezeit. “Bavne” bedeutet Fanal. In vielen Gemeinden hat es einen Fanalhügel gegeben. Auf diesen Hügeln zündete man im Mittelalter und in neuer Zeit Fanale, d.h. Feuer an, wenn man Leute zusammenrufen wollte; z.B. um einen feindlichen Angriff abzuwehren. Dieser Gebrauch stammt wahrscheinlich aus dem Altertum. Alle mussten sich melden. Wenn man sich der Landwehr entzog, wurde man mit Verbannung bestraft und später mit Erhängen. Heute wird das Johannisfest oft auf diesen Fanalhügeln gefeiert. Auf dem Gipfel des Fanalhügels in Bølling wurde im Jahre 1916 ein “Dolmen” errichtet. Der Knecht auf dem Hof Nørrelund war ein sehr unternehmungslustiger junger Mann. Als er, während er das Feld pflügte, die grossen Steine fand, schlug er vor, dass sie auf dem Bavnehøj errichtet wurden. Er ergriff die Initiative und die Steine wurden mit einem Pferdewagen auf den Hügel gebracht. Danach wurden Wagenbretter (Bodenbretter eines Wagens) an einer Seite des Hügels gelegt. Die Pferde zogen dann die Steine aufwärts. Wer ihm dabei geholfen hat, davon schweigt die Geschichte. Der Knecht wurde später Besitzer des Hofs Gasdalgård in Bølling.

In almost every parish there was a beacon. In the Middle Ages and in more recent times fires were built on the hills when it was necessary to call people together in defence of enemy attacks. Every man had to attend - otherwise he was punished and maybe hanged. In 1916 a “cairn” was raised on the beacon on the initiative of the farm hand on Nørrelund who was a very enterprising young man. One day while he was ploughing he found the large stones and suggested that they were moved on to the Beacon. The stones were taken to the hill by horse & carts, wooden planks were removed from the bottom of the carts and placed on one side of the hill. Rope was tied around the stones and the horses, standing on the opposite side, pulled them to the top.

''Publiceret''