B.S. Ingemanns Vej


B.S. Ingemann

Intro

Vejen er opkaldt efter forfatteren Bernhard Severin Ingemann (1789-1862). B.S. Ingemanns Vej har navnefællesskab med andre veje i kvarteret, der er opkaldt efter danske digtere.

B. S. Ingemann var præstesøn fra Falster og var inspireret af sine forældres og søskendes tidlige død. 1806-1817 læste han jura uden dog at tage embedseksamen. I årene 1818-1819 opholdt han sig i udlandet, i Paris, Rom, Napoli, Wien og Dresden. Fra 1822 var han lektor i dansk ved Sorø Akademi og fungerede her til nedlæggelsen i 1849, fra 1842 som forstander. Her skrev han bl. a. Valdemar den Store, og de historiske romaner: Valdemar Sejr, Erik Mendveds barndom, Kong Erik og de fredløse, prins Otto af Danmark og Dronning Margrethe. Han var inspireret af forfatteren Walter Scott. Han begyndte i 1837 at udgive sine morgen- og aftensange, bl. a.: I østen stiger solen op, Nu titte til hinanden, Morgenstund har guld i mund, Der står et slot i Vesterled, Til himlene rækker din miskundhed Gud, Dejlig er jorden, Den store Mester kommer og Glade jul. Forfatterskabet fylder 41 bind i hans "Samlede skrifter".

Den Store Danske Encyklopædi Salm.