Bøtø Nor Pumpestation


Bøtø Nor Pumpestation


Bøtø Nor Pumpestation


Bøtø Nor Pumpestation

Intro

Bøtø Nor Pumpestation. Danmarks eneste pumpestation med fungerende dampmaskine.

agf


Møllesøvej 2
4873 Væggerløse

Opført 1871

Fredet 1970

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bygningen og skorstenen med alle oprindelige murstensdetaljer, porte og vinduer samt den oprindelige farvesætning og materialeholdning, vandindtag og udløb. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige ruminddeling, den oprindelige materialeholdning, alle oprindelige detaljer, den oprindelige farveholdning samt maskinerne, vandsnegl og andet væsentligt inventar bl.a. broen og det indefra synlige vandspejl, der fortæller om bygningens funktion.


''Publiceret''

Pumpemuseum [https://www.pumpemuseum.dk/ https://www.pumpemuseum.dk/] Fredningssag [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=10641620 https://www.kulturarv.dk/]