Børsen


Børsen - før den blev overdækket.


Børsen efter modernisering.

Intro

Den overdækkede bænk var gennem generationer samlingssted ved havnen. Den bruges stadig i dag af både turister og de fastboende.

Under en af stormfloderne i 1909 eller 1911 strandede fotograf og købmand Sonnich Thomsens lægter ”Arken” på ”Ararats bjerg”, der lå syd for vejen, der går ned til havnens kloakudløb. Efter strandingen fik han en god idé. Han fik nogle mænd til at hjælpe med at skille båden, og træet blev brugt til en stor bænk, som de kaldte "Børsen". Den blev senere overdækket og moderniseret.

Bænken er gennem tiden blevet brugt af søfolk, der ”gik i land”. På Børsen kunne de sidde og berette om oplevelser fra deres sejltid, fortælle historier, samt ordne verdenssituationen. Børsen "lever" stadig og bliver meget brugt sammen med det grønne område, hvor der er opstillet bord og bænke. Fra Børsen er der i godt vejr en fin udsigt til både Ribe Domkirke og til Mandø.

Kilde:www.mitfanoe.dk