Børnhjemmet Nøjsomhed
Intro

Ejendommen Hellerupvej 50 blev opført i 1886 til Børnehjemmet Nøjsomhed. Børnehjemmet skiftede senere navn til Talitha Kumi og senere igen til Ove Hohlenbergs Minde.

Børnehjemmet Nøjsomhed blev oprettet i 1878 af skolebestyrerinderne Thusnelda Moltke og fru Bay samt præsten Ove Hohlenberg i en villa på Falkonérgårdsvej på Frederiksberg. Målgruppen var store piger i moralsk fordærv, for ”at frelse dem fra Fordærvelsen, (…) og opdrage dem til flittige og dygtige Tjenestepiger”. Børnehjemmet flyttede i 1886 til en nybygget ejendom på Hellerupvej i Hellerup og skiftede navn – først til Værnehjemmet Talitha Kumi og siden til Ove Hohlenbergs Minde'''.''' ''' ''' Børnehjemmet eksisterer stadig – nu under navnet Søskendehjemmet Haraldslund men er flyttet til Gladsaxe – og er ikke længere forbeholdt piger.''' '''

Christensen-Ordrup, C. (1900). Børnehjemmet "Ove Hohlenbergs Minde" ved Hellerup. I C. Christensen-Ordrup (Red.), '''Danske Børnehjem i Billeder og Tekst af forskellige Forfattere''' (pp. 64 - 67). København: I kommission hos Axel Andersen. Molin, E. (2005). Søskendehjemmet Haraldslund - tidligere Ove Hohlenbergs Minde. I C. B. Bravo & E. Molin (Red.), '''Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund''' (pp. 19 - 34). Gladsaxe: Gladsaxe Kommunes Byarkiv. Christensen, G. (1978). '''Søskendehjemmet Haraldslund, Nøisomhed, Talitha Kumi, Ove Hohlenbergs Minde, Haraldslund, hundrede aar'''. Gentofte: Haraldslund. Moltke, T. (1885). '''Børnehjemmet Nøjsomhed'''. Kjøbenhavn: Thieles Bogtrykkeri. ''Arkivalier '' Ove Hohlenbergs Minde 1879 – 1942. Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. Arkiv A29.

''Publiceret''