Børnehjemmet på Fuglsangsvej


Hittebarnshjemmet på Fuglsangsvej, Nørresundby.

Intro

Indvielsen af hjemmet fandt sted den 6. januar 1925. Hjemmet havde da kostet 75.000 kr. at opføre og inventaret yderligere 15.000 kr. Beløbet til opførelsen fik man ved, at Grosserer P.P. Hedegaard i Aalborg skænkede grunden ca. 3,5 tdr land til hjemmet samt 50.000 kr.

Driften begyndte småt, men det varede ikke længe, før der kom mange ansøgere om at få børn, der ventedes født, ind på hjemmet. Hurtigt blev huset fyldt med 20 børn, hvilket var maksimalt i huset på den tid. Børnene blev kun på hjemmet, frem til de blev tre år. Herefter blev en del af børnene adopteret bort til gode hjem, nogle blev hentet af forældrene igen, hvis disse var blevet gift i mellemtiden. Resten måtte efter deres tredje leveår sendes videre til andre børnehjem, hvis der var umuligt for moderen at tage barnet tilbage. Der blev optaget børn af begge køn på børnehjemmet. Normalt var det kun børn af ugifte mødre, der fødte deres første barn der fik en plads.

I 1925 bestod administrationen på børnehjemmet af: Forstanderinden, Frk. Marie Mouritsen To assistenter Tre elever En kokkepige En stuepige En vaskeripige En havemand der også passede centralvarmeapparater og vaskemaskiner. Fru Læge B. Kauffeldt fra Nørresundby tilså børnene mindst to gange om ugen.