Børnehaven i Amagergade


Børnehaven i Amagergade. Børnehavne Christianshavns Asyl, er en af landets ældste fungerende daginstitutioner

Intro

I løbet af 1830’erne åbnede såkaldte børneasyler i næsten alle større danske byer. De blev i begyndelsen set som en social hjælpeforanstaltning til børn i forskolealderen, hvis forældre begge var udearbejdende. Asylerne holdt åben i dagtimerne...

I løbet af 1830’erne åbnede såkaldte børneasyler i næsten alle større danske byer. De blev i begyndelsen set som en social hjælpeforanstaltning til børn i forskolealderen, hvis forældre begge var udearbejdende. Asylerne holdt åben i dagtimerne. Børnene blev passet, forplejet, socialiseret og modtog den første, simple skoleundervisning. Christianshavns Asyl åbnede i 1837 i lejede lokaler. Asylet flyttede til sit nuværende hus i Amagergade 2 i 1849, hvor der stadig er børnehave. Det gør Christianshavns Asyl til en af landets ældste fungerende daginstitutioner. Interiøret er dog forandret, og antallet af børn er væsentligt mindre end de oprindelige 150. ''Børnene sang både morgen og aften'' Igennem generationer har Ingemanns Morgen- og Aftensange været sunget i skole og hjem. Selvom de i dag ikke er så udbredte, kender flertallet af skolebørn stadig I Østen stiger solen op og måske også Morgenstud har guld i mund. Forfatteren til sangværket var forfatteren og digteren Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) og komponisten Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842). De lavede morgen- og aftensangene i årene 1837-38. En sang til hver morgen og aften i ugens løb. Den direkte målgruppe var børnene i Caroline Amalies Asyl. Snart bredte sangene sig til de øvrige københavnske asyler og kom i dagligt brug også på Christianshavns Asyl i Amagergade.