Børkop


Diverse motiver fra Børkop og omegn fra et smukt gammelt postkort fra omkring 1900


Lærer Palle Skov-Petersen sidder op tagryggen af Børkop Realskole en skøn sommerdag. I baggrunden er der udsigt ud over Børkop og landskabet med de åbne marker. Fotograf: Ebbe Skov-Petersen


I forgrunden en efterårspløjet mark med spredt bebyggelse i Børkop til venstre og i baggrunden ses den Børkop Realskole, som er den store, hvide bygning med de fire skorstene. Fotograf: Ebbe Skov-Petersen.

Intro

Børkop omtales første gang i år 1329, hvor stavemåden er Byrkthorp. Navnet betyder ”Nybebyggelsen ved birkene.” Dette tyder på, at landsbyen opstod efter år 1100. I 1688 var Børkop en mellemstor landsby med 17 gårde og 3 huse med lidt jordtilliggende.

Andkær, Gauerslund og Børkop
Såvel Andkær landsby som Gauerslund var landsbysamfund før Børkop. Gauerslund blev f.eks. også hjemsted for sognets kirke. Ikke desto mindre overhalede Børkop langsomt de to øvrige. Ved midten af 1600-tallet var de alle nogenlunde lige store, Børkop var dog lidt fremtrædende, da landsbyen havde egen vandmølle, hvor de øvrige bønder rejste til for at male deres mel.

Jernbanen kommer til, og Børkop får vokseværk
I 1865-66 spillede den mest afgørende faktor i styrkeforholdet mellem landsbyerne ind nemlig, at Børkop blev stationsby for Vejle-Fredericia Banen. Børkop voksede sig større og større. Tidligere var Børkop en typisk "vejlandsby", hvor ejendommene lå langs hovedvejen gennem byen som perler på en snor. Efter anlæggelsen af jernbanen blev området omkring den efterhånden bebygget med såvel boliger som handel, håndværk, andelsvæsen og banker.

Indre Mission i Børkop
Siden 1889 har Indre Mission haft en højskole i Børkop. Fra 1910 til 1942 var der i forbindelse med højskolen også en efterskole. Den flyttede i 1942 til Grejsdalen, hvor den endnu er i drift. Børkop Højskole fungerer i dag som Indre Missions Bibelskole, mens den i en periode tillige var sygeplejehøjskole. Dette endte dog i 1978.

Fra vejlandsby til Børkop Kommune
Ved midten af 1800-tallet var det efterhånden helt naturligt, at kommunekontoret for Gauerslund sognekommune blev placeret i Børkop. I løbet af 1900-tallet voksede Børkop fortsat og ved kommunalsammenlægningen i 1970 blev Børkop hjemsted for Børkop Kommune, der blev til gennem en samling af sognekommunerne i Gauerslund, Gårslev, Skærup og Smidstrup.
Børkop Kommune blev senere, i 2006, samlet med kommunerne i Vejle, Give, Egtved og Jelling til Vejle Kommune.
Børkop fremtræder i dag som en moderne danske oplandsby, der naturligt nok er præget af den tætte relation til Vejle. Derfor findes der store parcelhuskvarterer i byen.

Børkop Vandmølle
I den gamle Børkop Vandmølle, der kendes helt tilbage fra 1500-tallet, findes der både et lokalhistorisk museum og en berømt restaurant.

Henvisninger:
Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.
Gauerslund, spredte træk af sognets historie. Bd. 1-2. Preben Mikkelsen, Børkop 2005.