Børglum Kloster


Børglum Kloster . Børglum Kloster

Intro

Børglum Kloster har haft mange ejere og funktioner. Oprindeligt var det en kongsgård, hvorfra Knud den Hellige blev fordrevet af vrede bønder i 1086. I 1100-tallet blev Børglum centrum for Vendsyssel stift i stedet for Vestervig. Foruden biskoppen boede her muligvis benediktinermunke...

Børglum Kloster har haft mange ejere og funktioner. Oprindeligt var det en kongsgård, hvorfra Knud den Hellige blev fordrevet af vrede bønder i 1086. I 1100-tallet blev Børglum centrum for Vendsyssel stift i stedet for Vestervig. Foruden biskoppen boede her muligvis benediktinermunke. I 1209 fik børglumbispen selskab af et konvent af kannikker - højtstående præster - af Præmonstratenserordenen. Senest da begyndte klostertiden. Da klosteret blev lukket ved Reformationen i 1536 blev Børglum atter kongeligt. Denne gang som sæde for kongens lensmand. Senere blev det til en privatejet herregård. Hele anlægget er trods restaureringer velbevaret. ''Stygge Krumpen'' Den mest berømte eller berygtede beboer på Børglum Kloster var Stygge Krumpen, der levede fra 1485-1551. Stygge var af adelsslægten Krumpen. Han blev i 1519 indsat af Christian II som biskop i Børglum. Stygge Krumpen blev en hård herre for både præster, adelsmænd og bønder i Vendsyssel stift. Mange var desuden forargede over hans kostbare levestil og samliv på Børglum med slægtningen Elsebeth Gyldenstjerne. Stygge Krumpens eftermæle i dansk historieskrivning er næppe blevet bedre af, at han under reformationskampen holdt stædigt eller trofast fast ved katolicismen. Det betød, at han kom i fængsel på Sønderborg Slot i 1536-42. Hans liv er blandt andet farverigt, men noget fantasifuldt beskrevet af Thit Jensen.