Bønderby Søerne

Intro

Bønderby Søer er dannet efter omfattende mergelgravning i årene 1905-1935

Sølandskabet vest for Bønderby er opstået ved storstilet mergelgravning i årene ca. 1905-1910, ca. 1934-39 og ca.1948-53. I forbindelse med den første mergelgravning omkring 1905 var der anlagt små mergelbaner med lokomotiver i den afvandede marsk. Endnu en lille jernbane var anlagt til Tønder-Højerbanen mellem Bønderby og Daler Station. Ved mergelgravningen var der desuden opført 4-5 barakker til mandskab og teknik. Alt er nu forsvundet.