Bølling Kirke
Intro

I sydmuren på Bølling Kirke er der et rundt “spedalskhedsvindue”, hvor spedalske kunne høre præstens tale, og hvor pilgrimmene kunne lægge deres ofre efter besøg ved Sct. Hans kilde.