Bøgestrøms fyr


Bøgestrøms bagfyr på Jungshoved


Bøgestrøms bag- og for fyr på Jungshoved


Sandhage- og Stenhage fyr i Bøgestrømmen ved Jungshoved

Intro

I 1903 blev der ved Bønsvig strand, ca. 2 km øst for Jungshoved by, opstillet et sæt ledefyr svarende til dem ved Rone klint. Det blev Bøgestrøms fyr.

Bagfyret var et 13 m højt trætårn. Det stod inde i landet, 734 m fra forfyret der stod på kysten.
I 1919 blev ledefyrlinien ændret til en enkelt fyrlinie. Det grønne forfyr blev ændret til et hvidt lys, og det røde fyr blev slukket.

I 1936 blev bagfyrets træskelet nedrevet og erstattet med en gittermast med topmærke, og samtidig blev der ved forfyret opført en gittermast med topmærke.


Yderligere har der været et ledefyr på Feddet, samt 2 små bundfyr ude i farvandet 'Bøgestrømmen'. Sidstnævnte hed Sandhage og Stenhage fyr. Sandhage fyr havde rødt lys og Stenhage havde grønt lys.


De to ledefyr, forfyr og bagfyr, er med til at angive retningen af et sejlløb. Det bagerste fyr er højere end forreste, og når de to ledefyrs lys er placeret direkte over hinanden, indikerer det, at man er på ret kurs. Er de to ledefyr derimod langt fra hinanden, skal kursen justeres. Ved en ledefyrlinje bestående af tre fyr, skal bagfyret være placeret mellem de to forreste ledefyr, førend man er på ret kurs.