Bøgely i Vester Nebel sogn


Bøgely ca. 1950. Fotograf ukendt.

Intro

Hygum Engvej 1. Matr 7a Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne gård udgjorde tidligere sammen med matr. 8a i Hygum en af Hygums gamle helgårde med 6 tdr. hartkorn. 1688 nedvurderet til 5 tdr 4 skp 2 alb hartkorn.

Helgården blev på et tidspunkt i 1700 tallet (muligvis omkring 1738) delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 6 skp 1 alb hartkorn. 1844 var gårdens jord vurderet til 3 tdr 2 skp 2½ alb hartkorn. Bygningerne lå oprindeligt knap 500 mod nordøst, lidt sydøst for, hvor Østre Hygumvej 1 ligger. Vedr. ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Morten Andersen, som var gift med Karen Nielsdatter. De frikøbte den i 1807 (i praksis vistnok allerede 1801). De nye ejeres datter Birthe Kirstine Mortensdatter blev 1828 gift med Knud Jørgen Christensen fra Hemmet sogn, og de overtog gården året efter. 1870 Christen Knudsen, en søn af foregående. Han var 1868 blevet gift med Birthe Marie Nielsen, en datter af Niels Mortensen fra matr 6a i Hygum. Chr. Knudsen døde allerede 1875, hvorefter enken 1879 blev gift med Chr. Knudsens yngre bror Hans Knudsen, som drev gården videre. Birthe Marie Nielsen døde selv 1893, og Hans Knudsen blev da året efter gift med Gjertrud Baltarsine Petersen fra Roust i Grimstrup sogn. Hans Knudsen udstykkede gården. Den største udstykning var i 1894, hvor 47 tdr l blev frasolgt til en ny gård, Touborggård, for en stedsøn. Og 1908 fraskilte han 1 tdr l til en aftægtsejendom (Østre Hygumvej 1) for sig selv og sin kone. Samme år blev Bøgely solgt til Hans Jørgen Schøler. H. J. Schøler frasolgte det resterende af gårdens sydlige jord til Hygum Vestergård i 1912. I 1912 blev gården overtaget af Hans Søren Christensen (kaldet Hans Esbjerg), en søn af Jens Chr. Christensen fra matr. 8a i Hygum. Han blev 1917 gift med Mary Sørine Nielsen, en datter af Niels Nielsen fra Hygumgård. Samme år som giftermålet købte han faderens gård med de resterende 23 tdr. l. og lagde denne ind under Bøgely. Stenene fra matr 8a’s bygninger blev brugt til nye avlsbygninger på Bøgely. Familien drev gården til 1956 og flyttede da til Vester Nebel. I 1956 blev gården overtaget af sønnen Viktor Christensen. Han var året før blevet gift med Anna Sørensen fra Astrup i Bryndum sogn. Anna døde i 1989. Nuværende ejere Birgitte og Holger Korsgaard overtog gården efter Viktor Christensen i 1994. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognerkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016