Bøgely i Vester Nebel sogn


Bøgely ca. 1950. Fotograf ukendt.

Intro

Hygum Engvej 1. Matr 7a Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne gård udgjorde tidligere sammen med matr. 8a i Hygum en af Hygums gamle helgårde med 6 tdr. hartkorn. 1688 nedvurderet til 5 tdr 4 skp 2 alb hartkorn.

Helgården blev på et tidspunkt i 1700 tallet (muligvis omkring 1738) delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 6 skp 1 alb hartkorn. 1844 var gårdens jord vurderet til 3 tdr 2 skp 2½ alb hartkorn. Bygningerne lå oprindeligt knap 500 mod nordøst, lidt sydøst for, hvor Østre Hygumvej 1 ligger.
Helgården tilhørte Ølufgård i 1664 og blev da frasolgt. 1681 var ejerne assesor Lentes og Georg Grøn, notarius ved Den holstenske Ret. 1688 var ejeren Jacob Stigelmand i Kiel. På et tidspunkt før 1720 blev gården opkøbt af Hans Christensen Spangsberg i Strandby. Han solgte halvdelen af gården i 1723 (og nok den anden halvdel senere) til sønnen Christen Hansen Spangsberg i Uglvig, efter hvis død den gik i arv til sønnen Søren Christensen Spangsberg i Uglvig. Efter sidstnævnte arvede Niels Thomsen gården. Han solgte den 1807 til gårdfæsteren.

Gårdfæsteren i 1664 var Hans Sørensen. Denne Hans Sørensen var søn af Søren Hansen og Maren Hansdatter i Hygum, som havde fæstet gården frem til begyndelsen af 1630erne. Søren Hansen var død ca. 1638 i Hygum, hvorefter Maren Hansdatter havde giftet sig med Mads Thomsen i Gjesing.
Hans Sørensens datter var sandsynligvis Margrethe Hansdatter, som blev gift med Jens Throgelsen omkring 1666. Jens Throgelsen, der havde en bror på Øluf Mølle og muligvis var fra Allerup i Sneum sogn, overtog fæstet af gården, men døde allerede ca. 1676, hvorefter enken blev gift med Carl Pedersen fra Lilledarum i Darum sogn. Han stod som gårdfæster 1681 og 1688.

Sidstnævntes søn Peder Karlsen døde 1722 og havde fæstet helgården indtil da. Han var gift med Mette Hansdatter, født i Strandby i Jerne sogn (hun var en datter af den senere ejer af gården, Hans Christensen Spangsberg i Strandby). Peder Karlsen kan have været gift tidligere. Efter hans død blev enken gift med Søren Eskesen – han var sandsynligvis fra Nourup i Jerne sogn. De fortsatte fæstet af gården, men rimeligvis blev gården delt i de to halvgårde, da en datter af første ægteskab blev gift, og hun og hendes mand fik fæstet af den anden halvgård.

Sønnen Hans Sørensen blev 1755 gift med Kirsten Hansdatter fra Veldbæk, og de overtog nok fæstet af Bøgely samtidig (måske var fæstet i kort tid fra 1748 - 54 overtaget af svogeren Poul Nielsen, Hygumgård). Kirsten Hansdatter døde omkring 1766, og Hans Sørensen blev da samme år gift med Anne Marie Andersdatter fra Autrup i Faaborg sogn. Efter 1776 flyttede familien fra sognet. De boede på et tidspunkt i Bryndum sogn. Hans Sørensen døde i Farup sogn, hvor nogle af børnene bosatte sig.

Omkring 1774 blev fæstet overtaget af Niels Christensen og hustru Maren Frandsdatter. Niels Christensen var en søn af Christen Nielsen Ladefoged i Bryndum, og Margrethe Frandsdatter var fra Dejbjerg. Hun døde 1800. Deres datter Karen Nielsdatter blev 1801 gift med Morten Andersen fra Oksvang i Skads sogn. Han overtog fæstet af gården og frikøbte den i 1807.

De nye ejeres datter Birthe Kirstine Mortensdatter blev 1828 gift med Knud Jørgen Christensen fra Hemmet sogn, og de overtog gården året efter.

1870 Christen Knudsen, en søn af foregående. Han var 1868 blevet gift med Birthe Marie Nielsen, en datter af Niels Mortensen fra matr 6a i Hygum. Chr. Knudsen døde allerede 1875, hvorefter enken 1879 blev gift med Chr. Knudsens yngre bror Hans Knudsen, som drev gården videre. Birthe Marie Nielsen døde selv 1893, og Hans Knudsen blev da året efter gift med Gjertrud Baltarsine Petersen fra Roust i Grimstrup sogn.
Hans Knudsen udstykkede gården. Den største udstykning var i 1894, hvor 47 tdr l blev frasolgt til en ny gård, Touborggård, for en stedsøn. Og 1908 fraskilte han 1 tdr l til en aftægtsejendom (Østre Hygumvej 1) for sig selv og sin kone.

Samme år blev Bøgely solgt til Hans Jørgen Schøler. H. J. Schøler frasolgte det resterende af gårdens sydlige jord til Hygum Vestergård i 1912.

I 1912 blev gården overtaget af Hans Søren Christensen (kaldet Hans Esbjerg), en søn af Jens Chr. Christensen fra matr. 8a i Hygum. Han blev 1917 gift med Mary Sørine Nielsen, en datter af Niels Nielsen fra Hygumgård. Samme år som giftermålet købte han faderens gård med de resterende 23 tdr. l. og lagde denne ind under Bøgely. Stenene fra matr 8a’s bygninger blev brugt til nye avlsbygninger på Bøgely. Familien drev gården til 1956 og flyttede da til Vester Nebel.

I 1956 blev gården overtaget af sønnen Viktor Christensen. Han var året før blevet gift med Anna Sørensen fra Astrup i Bryndum sogn. Anna døde i 1989.

Nuværende ejere Birgitte og Holger Korsgaard overtog gården efter Viktor Christensen i 1994.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognerkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991