Bøgebjergvej 287. Skovfogedhuset


Skovfogedhuset. Bøgebjergvej 287 Luftfoto

Intro

Skovfogedsted med beskedent jordtilliggende oprettet 1820.

Stuehus af 7 fag bindingsværk fra 1820. Lade og stald tilføjet ca. 1840.
Restaureret og moderniseret. Feriebolig fra 1970.