Bøgebjerg Hovedgård Bøgebjergvej 445


Bøgebjerg. I denne længe var der hollænderi (herregårdsmejeri)


Bøgebjergs udhuslænger mod nord. Billedet er fra før branden i 1898.


Bøgebjerg. Avlsgård og hollænderi (mejerigård) fra 1700-tallet under Hverringe.


Avlsbygninger, foto: Elværksassistent Richard Rasmussen, Kerteminde.


Bøgebjerg efter branden 1912, foto: M. P. Mikkelsen, Dalby.

Intro

Avlsgård, startede som hollænderi under Hverringe.

Bøgebjerg generelt er et naturnavn, der fra en snæver betydning er blevet udbredt til et større, i dag stærkt turistpræget område (ladegård, campingplads og sommerhuskoloni - samt senest "Bøgebjerggård" som afløser for Enebjergstedet på Viby Mark). Området, som var en del af kystskoven, hed nok oprindeligt Martofte Skov. Det var et skovpræget overdrev udnyttet til græsning bl. a. af Store Vibys bønder.
Det ældste "Bøgebjerghus" / det gamle hus i Tyveløkken (vogterhus / "sæter"?) lå Bøgebjergvej 488 og kendes fra allerførst i 1700-årene. Kort efter 1745 blev Bøgebjerg (avlsgård / mejerigård) etableret som (udflyttet) hollænderi under Hverringe. Den første erhvervshollænder fik "Lille Bøgebjerg" (senere Skovhuset) som aftægt 1769 og en ladefoged fik på samme vis et hus i 1786. I 1820`erne, midt i 1800-årene samt på begge sider af 1900 blev ladegården udbygget med flere boliger og husmandssteder på marken.
Mejeribygningen t. h. for hovedbygningen er fra den første tid. Hovedbygningen er opført 1845 til forpagter Niels Rudolph Luui.
Gården ejes i dag af Hverringe.
Kilde : Finn Grandt-Nielsen: Træk af Bøgebjergs ældre historie, Cartha 2001/2002, 26-44