Bælum Mølle


Bælum Mølle


Tegningen, som møllens gangtøj skulle samles efter.


Vindmøllens hjælpemotor

Intro

Bælum mølle ligger meget højt på bakken over Bælum by og kan ses vidt omkring. Det er en hollandsk vindmølle med selvkrøjer (vindrose) og automatisk svikning (klapvinger). Møllen er fuldt intakt, men gik ud af drift i 1965.

Den første vindmølle i Bælum blev opført i 1760'erne som afløser af to små vandmøller, som var blevet ødelagt ved et jordskælv i 1755, der havde sit center i Lissabon i Portugal
Denne mølle var ret speciel, idet den var 16-kantet! Den 16-kantede mølle blev i 1820-21 udskiftet med en mere traditionel hollandsk vindmølle, som blev bygget af møllebygger Anders Pedersen Hjorth og hans søn Anders Andersen Hjorth fra Nebstrup ved Hadsund. Bælum-Solbjerg Kommune købte i 1875 Bælum Nørgård, hvorunder møllen hørte, og kommunen har siden været ejer og forpagtet den ud til skiftende møllere. Den nuværende mølle er opført i 1908, efter at den forrige brændte ved lynbrand i 1905. Møllen gik ud af drift omkring 1965, og i 1992 stiftedes Bælum Møllelaug, som på frivillig basis tager sig af møllens bevaring. Møllen ejes i dag af Rebild Kommune.


Møllen er opført med hjul, drev og aksler helt af støbejern fra Frichs i Århus, der leverede det som samlesæt. Tegningen til, hvordan møllen skulle monteres opbevares i møllen. Møllen har 28 al vingefang med selvsvikker (klapsejl) og vindrose til automatisk krøjning. Af maskineri er der en skallekværn og to skråkværne med hhv. rhinske sten og kunststen. Der findes også en havrevalse til foder. Af tilbehør til kværnene kan nævnes grynvifte og en fin dobbelt Ascania sigte. Omkring 1930 (før 1934) blev der installeret en ny 30 hk Deutz dieselmotor i et muret motorhus ved siden af møllen. Motoren har været væk fra møllen i en længere periode, men er nu tilbage, og en donation fra Tuborg Fonden satte møllelauget i stand til at restaurere den, så den kører fint, hvilket kan ses (og høres) på den årlige mølledag i juni.