Bækkedal


Luftfoto af Bækkedal, 1998


"Som de nye En-Familieshuse vil blive placeret ved Gugvej. I Baggrunden antydes, hvorledes den anden Række Huse anlægges ved en Parallelvej til Gugvej".

Intro

Bækkedal blev anlagt i 1944 som en ny vej parallelt med Gugvej. Det skete i forbindelse med opførelsen af 20 énfamiliehuse, som Selskabet Socialt Boligbyggeri lod opføre som etape 1 af 2. Bækkedal blev navngivet 19. august 1944 og opkaldt efter den nærliggende markforvalterbolig "Bækkedal".

Aalborg Stiftstidende, 19. august 1944, s. 2 Aalborg Stiftstidende, 23. marts 1949, s. 8

''Publiceret''