Bækgårdsvej


Indkørsel til Bækgårdsvej ved Greve Landevej.


Indkørsel til Bækgårdsvej fra Greve Landevej.

Intro

Bækgårdsvej var tidligere forbindelsesvejen mellem Mosede og Greve. Langs vejen lå i nord Grevegård, midtvejs de nedlagte gårde Nygård, Ll. Bækgård og Bækgård og mod sydøst lå Elmegård. De nedlagte gårde måtte vige for anlæg af Mosede Landevej og udstykningen af Greve Main erhvervsområde.