Bækgård


Bækgård, matr.nr. 5a, stuehuset

Bækgården

Intro

Bækgård, matr. 5a, var fæstegård under Universitetets gods og købt til selveje i 1812. Gården er nedlagt, og dens jorder udgør idag dele af Greve Main Erhvervsområde.

Indtil 1903 lå det oprindelige Bækgård Mejeri på Bækgårds arealer.

1. Hans Jensen, før 1664 2. Jens Nielsen Ishøj, før 1688 3. Hans Ibsen, 13. jul. 1696, fæstebrev fornyet 24. apr. 1719 4. Ukendt 5. Ukendt 6. Ole Jacobsen, nævnes 1799 7. Bodil Pedersdatter, 24. feb. 1812, fg enke 8. Christen Olsen, 19. jan. 1827, fg søn 9. Ole Hansen, 30. nov. 1845, var i mange år hos fg 10. Hans og Peder Hansen, 7. apr. 1865, fg brødre 11. Christen Olsen, 18. maj 1886, fg brodersøn 12. Niels Jensen, 4. apr. 1913 13. Marinus Thorup, 2. dec. 1950, fg svigersøn fg = forgænger

''Publiceret''